THVL | Danh hài đất Việt - Tập 23: Giấc mơ triệu phú - Thu Trang, Long Đẹp Trai, Kiều Linh, Lê Hoàng

2015-10-08 1,803 421 1,508,025 Download

THVL | Danh hài đất Việt - Tập 23: Giấc mơ triệu phú - Thu Trang, Long Đẹp Trai, Kiều Linh, Lê Hoàng смотреть.

M t chương trình hài k ch, ca nh c đ c đáo đ c s c Nh ng danh hài hàng đ u, nh ng ti t m c hài k ch lôi cu n h p d n, MC hài hư c hóm h nh Lê Khánh và Đình Toàn Các ca khúc hit đư c dàn d ng m i l v i ph n bi u di n c a nh ng ngôi sao ca nh c đư c yêu thích cùng các ngh sĩ hài n i ti ng Đón xem Danh hài đ t Vi t đư c phát sóng lúc 21h00 th tư hàng tu n trên kênh THVL1 M i đóng góp đ chương trình hoàn thi n hơn vui lòng liên h Website www thvl vn Subscribe youtube com user VinhLongTV sub confirmation 1 Facebook facebook com VinhLongTV Google Plus google com VinhLongTV

На сайте Youtube Search RU вам доступно скачать видео в Mp4, Mp3, 3gp, FLV и другие форматы

Download