Live Show Hoài Linh - Chí Tài 2015 - Tiểu Phẩm Hài Cây Đèn Thần

2015-07-17 84 7 52,610 Download

Live Show Hoài Linh - Chí Tài 2015 - Tiểu Phẩm Hài Cây Đèn Thần смотреть.

Live Show Hoài Linh 2015 Ti u Ph m Hài Cây Đèn Th n Di n viên tham gia Hoài Linh, Chí Tài, Eagle Tân S thông minh c a Hoài Linh qua vai di n Th n Đèn k t h p cùng Chí Tài ngư i tung k h ng trong ti u ph m hài Cây Đèn Th n mang đ n cho khán gi nh ng tr n cư i th gas Live show k ni m 8 năm thành l p N Cư i M i

На сайте Youtube Search RU вам доступно скачать видео в Mp4, Mp3, 3gp, FLV и другие форматы

Download